Yazılım Dili Çeşitleri

Yazılım Dili Çeşitleri

 Yazılım Dili Çeşitleri

Günümüz teknolojisine ulaşımda en büyük pay şüphesiz yazılımın payı yadsınamaz. Günümüzde yazılım dili bilmek cihazların nasıl işlediğini anlamayı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmeyi sağlamaktadır. Bu yazımızda bu dillerin nasıl geliştiğini, ne çeşit dillerin günümüze ulaştığını inceleyeceğiz.

Yazılım dili çeşitlerini tabandan en üst noktaya bir piramit gibi dizmek gerekirse piramidin en alt katı donanımların kullandığı dil olan “Makine Dili” oluşturmaktadır. Daha sonra alt düze yazılım dilleri gelmektedir. En üst katmanda ise İleri düzey yazılım dilleri mevcuttur.

Yazılım dili çeşitleri

Makine Dili

Yazoşım dili çeşitleri makine dili

Cihazların doğrudan algıladığı ve kullandığı dildir. “Yazılım Nedir” isimli yazımızdan makine dilinin nasıl ortaya çıktığını ve kodlarının neye göre oluştuğunu öğrenebilirsiniz. Bu yazılım dili diğer türlere göre öğrenilmesi en zorudur. Zira bu dil kodları “0” ve “1”lerden (Binary) oluşan 8 haneli kodlardır. Bu yüzden kod ve komutların öğrenilmesi yahut hatırlanması epey güçtür (00001101 gibi). Genellikle bu dille doğruudan programlama yapılmaz.

Alt Düzey Yazılım Dilleri

Makine diline yakın olmasına karşın insanlar için daha okunaklı ve kodları daha sadedir. Binary kodları yerine “mnemonic” denilen ifadeler kullanılır. Buna rağmen kod yaımı ve okuması zordur. Ayrıca matematiksel fonksiyonlar yahut operatörlerin kullanımı çok zordur.

yazılım dili assembly

Alt düzey yazılım dili örneği olarak “Assembly” örnek gösterilebilir.

İleri Düzey Yazılım Dilleri

Teknolojinin ilerlemesinin ve yeni buluşların ortaya çıkmasının en büyük sebebi insan yaşamını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Yazılım dünyasında da işler aynen böyle yürümüştür. Daha kolay, daha pratik ve daha kullanışlı bir dile duyulan ihtiyaçtan ileri düzey yazılım dilleri doğmuştur. Bu diller hem öğrenilmesi de okuması da kolay olup hem de her ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedirler. “Object-Oriented” yani “Nesne Tabanlı” yazılım dillerinin de gelişimi yazılımın üst noktalara ulaşmasını sağlamıştır. İleri düzey bir yazılım dili sayesinde matematiksel fonksiyonların, operatörlerin hatta döngü yapılarının oluşturulması kolaylaşmış ve günümüz teknolojisine ulaşılmıştır.

yazılım dili C++

İleri düzey yazılım dili örneği olarak da Python, C++, Java gibi dilleri örnek gösterebiliriz.

Compiler (Derleyici)

“Compiler”, ileri düzey yazılım dillerinde, program çalıştırılmadan önce, yazılan kodda herhangi bir imla hatasının olup olmadığını inceleyen, varsa nerde hata olduğunu söyleyen yardımcı bir programlama elemanıdır. Bazı diller compiler kullanmakla beraber bazıları ise yapıları gereği compiler kullanmazlar. Yazılım dilleri daha önceki yazımda da belirttiğim üzere yazılımcı ile bilgisayar arasındaki çevirmenlikl rolünü üstlenir.

Compiler kullanmayan dillerde bu çeviri program çalıştırıldığında başlar ve satır satır devam eder bir hata ile karşılaşıldığında program durur. Bu yüzden çalışması daha yavaştır. Buna karşın daha az hafıza kullanır. Python ve Javascript gibi diller compiler kullanmazlar.

Compiler olan dillerde ise çeviri işi program çalışmadan önce halledilir ve tüm kodlar çevrilir. Eğer herhangi bir kodda imla hatası mevcut ise program çalışmaz ve hata raporu verir. Kod düzeltilip tekrar çalıştırıldığında (eğer başka bir hata daha yoksa) program çalışır. Progrmın çalışması esnasında çeviri işi olmadığı için program daha hızlı çalışır. Lakin tahmin edeceğiniz üzere daha fazla hafıza kullanır. “C” dilleri (C, C+, C++, C#) compiler kullanan diller arasındadır.

Compiler kullanan yahut kullanmayan dillern birbirleri arasında bir üstünlüğü yoktur. Sadece kullanım alanları açısından değerlendirilebilir. Örneğin A projesi “C++” dili ile daha rahat yazılabilirken B projesinin “Java” ile yazımı daha kolaydır.

Toplam 2 Yorum Var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir